Doel

De stichting heeft ten doel:

Het verbeteren van de leefomstandigheden van minderbedeelden in zuidelijk Afrika. Dit door middel van het beschikbaar stellen van gereedschappen, materialen en dergelijke voor het renoveren of bouwen van ruimten voor gemeenschappelijk nut, bijvoorbeeld voor onderwijs, gezondheidszorg of werkplaatsen.
Het verbeteren van de infrastructuur in het algemeen, zoals het verschaffen van werk en het geven van opleidingen.

Dit alles in samenspraak met- en met inzet van de plaatselijke bevolking.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het samenbrengen van mensen in Nederland om fondsen te werven;
  • Het samenbrengen van personen en groepen in zuidelijk Afrika om elkaar te helpen en te ondersteunen;
  • Het in Nederland werven van vrijwilligers die, minimaal drie weken, mee willen werken aan de projecten.

Voorzitter: Dick Zwart

Secretaris: Marian Heester

Penningmeester: Ger Heester

 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@stichting-sonke.nl