Die kombuis is oorhandig.

Wat een prachtige dag was het op donderdag 3 maart j.l. De school was geheel in de ban van de overhandiging van het gebouwtje aan het schoolhoofd, mevrouw Booyzen.
Om precies tien uur zaten alle kinderen in carrévorm op de grond voor hun deel aan de festiviteiten.
Het voltallige personeel was gekomen om alles mee te maken. Zelfs meneer Simons, het gepensioneerde schoolhoofd, was aanwezig.
Om precies tien uur zongen de kinderen hun mooie schoollied, vol emotie en vol overgave.
Een van de leerlingen, een meisje van ongeveer veertien jaar, las een stukje uit en de bijbel en een ander deed het openingsgebed. Allebei zonder verlegenheid en met een groot gemak.
Daarna volgde er een toespraak van meneer Simons, waarin hij vele malen de Stichting Sonkè bedankte voor wat er was verricht. Ook de bouwers werden in het zonnetje gezet. Dat zonnetje zorgde wel voor een temperatuur van 38 graden.
Daarna mocht ik (Ger Heester) de kinderen toespreken.
Het volgende punt was een dansvoorstelling van de hoogste klas, jongens en meisjes, in een mooie outfit.
Tot slot werd het nationale volkslied gezongen, nkosi sikelel’iafrika, (Heer zegen Afrika) eerste couplet in het Xhosa, tweede couplet in het Afrikaans en het derde couplet in het Engels.
Daarmee was de plechtigheid voor de kinderen voorbij.
Alle genodigden en personeel verplaatsten zich toen naar het gebouw, naar “ons” kombuis. Ze hadden een prachtig lint aangebracht dat mevrouw Booyzen door ging knippen.
Nog was daarmee het gebouw niet van eigenaar veranderd, want ik had nog steeds de sleutel. Onder grote hilariteit heb ik die sleutel tenslotte aan mevrouw Booyzen overhandigd en was het gebouw van hen.
Tot mijn grote verrassing was er voor genodigden en personeel daarna een lunch, een uitgebreide warme lunch met heerlijke nagerechten toe. Alles gemaakt en gekookt door het personeel.
Rond twaalf uur was alles afgelopen, voorwaar een prachtige en bijzondere belevenis,
Via deze weg wil ik alle gulle gevers van harte bedanken, uiteindelijk hebt u als gever/geefster het mogelijk gemaakt.
Nog ’n keer: Baie baie dankie vir almal !!!!!!!

Ger Heester, penningmeester Stichting Sonkè.

Meer foto’s volgen later.

111 Aankondiging 1111 Programma 11111 Groep kinderen 1111111 Naambord op het gebouw 11111111 Dit lint werd doorgeknipt

 

 

Berig uit Suid Afrika

Zoals beloofd nu een bericht rechtstreeks uit Zuid-Afrika over de voortgang van  de bouw 20160301_090331  20160301_08592020160301_08594920160301_085756 van ” ons” kombuis.Op bijgaande foto’s kunt u zien dat er hard is gewerkt en dat alles zo goed als klaar is. Morgen, donderdag 3 maart, zal de overdracht plaatsvinden van het kombuis aan het hoofd van de school, mevrouw Booyzen. We hopen dat de genodigden ook aanwezig zullen zijn , n.l. de burgemeester van Cradock en de wethouder van onderwijs. Ze zijn van harte uitgenodigd.

 

Die bou gaan baie lekker

Foto 1 22 febFoto 2 22 febBouw 16 feb aFoto van Ilde 16 febBouw 16 feb bBouw 2 15 febBouw 1 15 febBouw 1 maandag 15 febBouw 2 maandag 15 feb

De onderwijzeres ILDE Joubert én de opzichter Wayne de Beer van de bouw, voorzien mij regelmatig van foto’s over de voortgang. Het is leuk voor onze sponsors om te zien wat er met het geld gebeurt dat is gedoneerd. Vandaar dat ik gedurende de bouw wat foto’s zal publiceren die dit alles laten zien.

Ger Heester, penningmeester Stichting Sonkè.

Plaatsen 1 Plaatsen 22016-02-11 07.33.36Plaatsen 32016-02-11 09.21.47-12016-02-11 09.21.51  Plaatsen 4

De bouw gaat voort

De bouw van het kombuis gaat rustig verder. Zoals u op de foto’s kunt zien is de fundering gestort. Het metselen van de muren kan beginnen, de stenen staan al klaar. Zodra er iets te zien is van de verdere bouw zal dit meteen op deze website worden gepubliceerd.

Tot dan.

8 febr 2016 a8 febr 2016 b    8 febr 2016 c

Bouw van het keukengebouwtje (kombuis) is begonnen.

Vandaag, 3 februari 2016, is een aanvang gemaakt met de bouw van “het kombuis”. De Stichting Sonkè heeft een zéér goed en rechtstreeks mailcontact met één van de leraressen, mevrouw ILDE JOUBERT. Zij houdt ons op de hoogte van de vorderingen.

Zoals op bijgaande foto is te zien is er een begin gemaakt met het graven van een sleuf, ten behoeve van de fundering. Op de plaats waar het gebouwtje komt moest een boom wijken. Helaas, maar het is niet anders. Het kombuis krijgt de afmeting 6 x 7 meter, iets groter dan in eerste instantie was gepland (5×5 meter), maar om voor 1200 kinderen te koken bleek de eerste afmeting tóch iets te klein. Vandaar nu opgeschaald naar 6 x 7 meter. Dus ook een financiële verhoging, maar ook dié zal er wel komen, hopen we.

Het geld dat we als stichting nodig hebben om de bouw te verwezenlijken  is door vele sponsors bijeengebracht.

Héél veel dank aan een ieder die door een financiële bijdrage het bouwen mogelijk hebben gemaakt.

IMG_3652IMG_3648

Het “Kombuisproject”

Het “Kombuisproject”
De bouw van een keukengebouwtje op het terrein van de Carinusschool, Michausdal, Lingelihle (township), Cradock, Zuid-Afrika.

Een lagere school met op dit moment 1200 kinderen.

Het is zover !!!!!
Het eerste geld is overgemaakt naar de bouwer die in opdracht van de Stichting Sonkè het keukengebouwtje gaat bouwen.
Dat bouwen gebeurt door lokale mensen, een span (groep) jongens/mannen die geen vaste baan hebben worden bij elkaar gebracht en onder leiding van Mr. Wayne de Beer (de opzichter) graven, sjouwen, metselen, timmeren zij tot het gebouwtje klaar is.
Het geld dat nu is overgemaakt wordt gebruikt om materiaal aan te schaffen. Net als bij ons in Nederland hebben de bouwmarkten daar ook regelmatig aanbiedingen en zo kan de bouwer daarvan profiteren.
Het plan is dat de bouwactiviteiten vier weken gaan duren. Te beginnen op 8 februari 2016. In de vierde week, en wel op donderdag 3 maart, staat de overdracht gepland aan het schoolhoofd en de leerkrachten.
Op die dag, 3 maart 2016 dus, hoop ik aanwezig te zijn om e.e.a. te begeleiden en mee te maken en namens de Stichting Sonkè de sleutel van het kombuis te geven aan Mnr. Simons, hoofd van de school.
Hieronder ziet u een paar foto’s van de huidige situatie, van de plek waar het kombuis moet komen, en de kinderen om wie alles draait.

Ger Heester, penningmeester Stichting Sonkè.

Noot: Het benodigde bedrag van € 7500,00 is nog niet helemaal  bijeen gebracht, maar we vertrouwen erop dat het wél gaat lukken. Iets meer zou leuk zijn, voor de aanschaf van wat nieuwe potten en pannen.

Bankrekening NL38 INGB0005 36 40 18  Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning.

Onder: Eén foto van de kinderen waarvoor e.e.a. is bestemd. Drie foto’s van de huidige situatie, koken in een klaslokaal en één foto van de plek waar het gebouwtje zal komen te staan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20151210_093212 20151210_093253IMG-20151210-WA000020151210_093329

Dank aan de gevers

20151005_080124-1

Begin november 2015 zijn er wéér zes laptops afgeleverd bij de Carinusschool in Cradock. Mensen vanuit Nederland gaven met veel plezier hun tweedehands laptop, zodat de kinderen van de school kunnen leren er mee om te gaan. In totaal heeft de Stichting Sonkè er nu vijftien afgeleverd. Een mooi aantal en de mensen van de school zijn er zéér blij mee.

Dank aan alle gulle gevers,.